ТАРИФИ

Згідно статті 20 Закону України «Про ефективне управління майновими правами
правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» тарифи затверджуються за відповідною процедурою.
До завершення процедури визначення попередніх тарифів розмір авторської
винагороди за використання об`єктів авторського права за надання дозволу ГС «Автори та Видавці» вираховується на підставі Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об’єктів авторського права і суміжних прав» від 18.01.2003 № 72.