Порядок розгляду скарг

Порядок розгляду скарг і вирішення спорів між організацією та іншими організаціями колективного управління, користувачами, правовласниками

Рішення, дії або бездіяльність будь-якого органу управління СПІЛКИ або найманого працівника СПІЛКИ можуть бути оскаржені зацікавленими особами в порядку, визначеному Статутом СПІЛКИ, не обмежуючи право цих осіб звернутися за захистом своїх прав та інтересів в інші інстанції, відповідно до законодавства України.
Члени СПІЛКИ – фізичні та юридичні особи, а також інші організації колективного управління можуть подати скаргу, пов’язану з передачею прав в управління, припиненням або вилученням прав, умовами членства, пов’язану зі збором доходу від прав, відрахуваннями, а також з розподілом отриманого СПІЛКОЮ доходу від прав.
Будь-яка особа, яка отримала відмову в укладанні договору про управління правами, може оскаржити таке рішення.
Будь-який користувач може оскаржити рішення, дію чи бездіяльність члена Дирекції або іншого найманого працівника або представника СПІЛКИ, пов’язане з укладанням ліцензійного договору з СПІЛКОЮ.
Скарга повинна бути адресована:
Дирекції – на дії або бездіяльність будь-якого найманого працівника СПІЛКИ;
Президенту – на рішення, дії або бездіяльність Дирекції чи будь-кого її окремого члена, або членів Ради СПІЛКИ;
Загальним зборам – на рішення, дії або бездіяльність Президента;
До суду – на рішення, дії або бездіяльність Загальних зборів.
Письмова та належно обґрунтована відповідь на скаргу, за виключенням скарги Президентові та до Загальних Зборів, повинна бути надана заявнику не пізніше ніж через 15 днів з дня звернення.
Письмова та належно обґрунтована відповідь на скаргу Президентові та до Загальних Зборів, повинна бути надана заявнику не пізніше ніж через 15 днів з дня проведення чергового засідання Ради чи Загальних зборів відповідно.