ТИПОВІ ДОГОВОРИ

Громадську спілку «Автори та Видавці» зареєстровано в якості організації колективного управління у наступних сферах:

1) у будь-якій сфері добровільного колективного управління;

2) у таких сферах розширеного колективного управління:

– публічне виконання музичних недраматичних творів з текстом і без тексту, включно з тими творами, що включені до складу аудіовізуальних творів;

– публічне сповіщення музичних недраматичних творів з текстом і без тексту, включно з тими творами, що включені до складу аудіовізуальних творів, крім кабельної ретрансляції.

Згідно частини 3 із приміткою 2 Розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» (далі – Закон № 2415): «Тимчасово, до моменту затвердження Установою рішення комісії з акредитації про акредитацію організацій колективного управління у відповідних сферах відповідно до частини дев’ятої статті 16 цього Закону, але не пізніше ніж до 31 грудня 2020 року, організації колективного управління, внесені до Реєстру організацій колективного управління, мають право здійснювати добровільне колективне управління майновими правами правовласників у сферах, передбачених абзацами четвертим і п’ятим частини п’ятої статті 12 цього Закону, згідно із тарифами, що визначаються в договорах між відповідними організаціями колективного управління та користувачами, без застосування порядку встановлення тарифів, передбаченого статтею 20 цього Закону.»

ГС «Автори та Видавці» публікує договір, розроблений для сфери колективного управління «публічне сповіщення музичних недраматичних творів з текстом і без тексту, включно з тими творами, що включені до складу аудіовізуальних творів, крім кабельної ретрансляції».

Згідно Закону № 2415 тарифи затверджуються за відповідною процедурою, до завершення якої розмір авторської винагороди за використання об`єктів авторського права вираховується на підставі Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об’єктів авторського права і суміжних прав» від 18.01.2003 № 72.